سفارش پرداخت با ويزاکارت - مسترکارت يا پی پال

نام(*)
Please type your First Name.

نام خانوادگی(*)
Please type your Last Name.

شماره تماس ثابت(*)
Please type your Phone Number.

شماره موبايل(*)
Please type your Mobile Number.

ایمیل(*)
Invalid email address.

آدرس شما به فارسی(*)
Enter Your Address

اطلاعات لازم جهت پرداخت مانند لينک سايت مورد نظر، نام کاربری و پسورد را در يک فايل word office نوشته و سپس از قسمت زير به اين فرم ضميمه نماييد.در صورتی که پرداخت در سايت مورد نظر نياز به اطلاعات بيشتر يا راهنمايی بيشتر دارد در فايل word office ذکر نمائيد.

انتخاب فايل word offoce راهنما جهت پرداخت(*)
Invalid Input

تاريخ واريز به حساب ما به ميلادی(*)
Invalid Input

شماره پيگيری واريز به حساب يا کارت به کارت را وارد نماييد. در صورت استفاده از پرداخت آنلاين شماره پيگيری حساب زرين پال را وارد نموده و در صورتی که هنوز واريز انجام نگرديده است عدد 0 را وارد نماييد.

شماره پيگيری(*)
Please type your transaction number.

انتخاب تصوير فيش يا رسيد کارت به کارت - اختياری
Invalid Input

نام سفارش دهنده، واریز کننده و حساب بانکی يا کارت بانکی که از آن به حساب ما واريز ميشود و دارنده کارت ملی میبایست یکسان باشد.
تصوير روی کارت ملی(*)
Invalid Input

تصوير پشت کارت ملی(*)
Invalid Input

 

توضيحات تکميلی در صورت نياز

 

توضیحات
Invalid Input